Адвокатска кантора "Манчев и Рътков"

За контакт

София 1000, ул. Хан Аспарух 54, офис 9
тел.: (02) 986 49 15
тел./факс: (02) 986 49 55

e-mail: lawoffice@manchev-ratkov.com

Сфери на дейност

 • Облигационно право
  Банково право и финанси
  Вещно право. Недвижими имоти и строителство
 • Конкурентно право
  Авторско право
  Управление на вземания
 • Данъчно право
  Концесии и обществени поръчки
  Процесуално представителство
 • Административно право
  Застрахователно право
  Ценни книжа и капиталови пазари