Сфери На Дейност

Правни услуги предоставяни

от опитен юридически екип

Дейности

Процес на Работа

Задължителният подход към всеки клиент и всеки казус е добросъвестност и професионализъм. Отправната точка е разпоредбата на чл. 134 от Конституцията на Република България – подпомагане гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Използване освен на познати и традиционни методи, така и на съвременни – устойчивост, изкуствен интелект, съответствие, равнопоставеност

Консултация и Анализ:

Първоначалната консултация е свързана със запознаване с проблема по представен от клиента. На този етап ние задаваме нашите уточняващи въпроси и изискваме документация, ако необходимо. На този първоначален етап отговаряме дали можем да поемем случая с оглед нашата компетентност и обясняваме какъв резултат бихме могли да постигнем. Ние не даваме на клиентите празни надежди и не даваме съвети с цел получаване на по-висок хонорар за сметка на интереса на клиента

Изпълнение на Решение и Следващи Крачки:

След първата консултация се запознаваме подробно с представената документация и проучваме приложимото законодателство и съдебна практика в съчетание с дългогодишния си опит. Уведомяваме клиента за стратегията и предстоящите действия, както и за разходите.

Дейност

Сфери на Дейност

Кантората развива своята дейност основно в гражданското, търговското и административното право, в зависимост от случая може да окаже съдействие в сферата на наказателното право.

облигационно право

Банково право

Вещно право

Конкурентно право

Авторско право

Управление на вземания

Ценни книжа и капиталови пазари

Концесии и
обществени поръчки

Процесуално представителство

Административно право

Застрахователно право

Данъчно право